Distance-Learning.gr

linkedin youtube googleplus facebook twitter pinterest feed

Λογιστική στην πράξη: Βιβλία Β' κατηγορίας

Λογιστική στην πράξη: Βιβλία Β' κατηγορίας - 4.9 out of 5 based on 166 votes

logistici

Στο μάθημα αυτό θα αποκτήσετε γρήγορα και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο όλες τις πρακτικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία ενός λογιστηρίου που τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας (απλογραφικά, εσόδων-εξόδων).

video

 Περιεχόμενα

  •  Λογιστικά βιβλία: Ποιοι είναι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (υπόχρεοι τήρησης λογιστικών βιβλίων) και ποιοι εξαιρούνται, ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία βιβλίων, απλογραφικά βιβλία, πρόσθετες υποχρεώσεις.
  •  Φορολογικά στοιχεία: Διαχωρισμός και ανάλυση, παραστατικά και απεικόνισή τους στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
  •  Ταμειακές μηχανές - Φορολογικοί μηχανισμοί: Προϋποθέσεις και τρόπος λειτουργίας.
  •  Επιχειρηματικές αποφάσεις-Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: Επιχειρημαιτικές αποφάσεις, διαδικασίες έναρξης εταιρείας, ειδικά θέματα για την έναρξη, τροποποίηση καταστατικού.
  •  Ενημέρωση βιβλίων Β’ κατηγορίας (απλογραφικών, εσόδων-εξόδων): Τόπος, τρόπος και χρόνος ενημέρωσης, Καταχωρήσεις παραστατικών από 01/10/ΧΧ έως 31/12/ΧΧ, Απαραίτητα παραστατικά, Αγορά εμπορευμάτων εσωτερικού, Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, Πιστωτικό επιστροφής αγορών, Πιστωτικό έκπτωσης αγορών, Τιμολόγια, Λογαριασμοί κοινής ωφελείας, Παρακρατήσεις, Λήψη υπηρεσιών, Τιμολόγιο καυσίμων και ταξιδιών, Ενοίκιο, Ενοίκιο μεταφορικού μέσου, Μισθοδοσία, Αποσβέσεις, Λιανικές & Χονδρικές πωλήσεις, Παροχή υπηρεσιών, Ενδοκοινοτική παράδοση, Παράδοση σε Τρίτη χώρα.
  •  Εργασίες τέλους περιόδου: Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες αποκτήσεων-παραδόσεων, Intrastat, ΦΜΥ διμήνου 11-12/ΧΧ, πίνακας κατάθεσης συμφωνητικών τριμήνου 01/10/ΧΧ έως 31/12/ΧΧ.
  •  Εργασίες τέλους χρήσης: Πίνακας αποσβέσεων, απογραφή εμπορευμάτων (αναφορά στις μεθόδους αποτίμησης), εκκαθαριστική ΦΠΑ, Ε7, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ), φορολογική αναμόρφωση, χορήγηση βεβαιώσεων μισθωτών κι ελευθέρων επαγγελματιών.
  •  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος: Ε3, Ε5.
  •  Ειδικά θέματα - Λογιστικά για Αγρότες: ΠΟΛ 1281 & ερμηνεία της, παράδειγμα διαδικασίας μετάταξης, αγορές-έξοδα, πωλήσεις-έσοδα, τιμολόγιο, παράδειγμα τήρησης βιβλίου αγρότη, προσδιορισμός αποτελέσματος & υπολογισμός φόρου, εργόσημο, λοιπές παρατηρήσεις.

 

 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται

Το μάθημα παρέχεται μέσω υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Το υλικό είναι πλούσιο και σε διάφορες μορφές, με ξεκάθαρες οδηγίες για τη διευκόλυνση της μάθησης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι επικεντρωμένη στον μαθητή ώστε να τον ενθαρρύνει στην απόκτηση γνώσεων βάσει συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων.

Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους του μαθήματος είναι καθημερινή, γίνεται ασύγχρονα και υποστηρίζεται με εργαλεία όπως είναι α)οι ομάδες συζητήσεων (Forums), όπου οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς ερωτήματα και να λαβαίνουν απαντήσεις εντός 24 ωρών, β)το ειδικό σύστημα messaging για ιδιωτική επικοινωνία και γ)το Chat για online επικοινωνία.
Η αρχιτεκτονική του μαθήματος έχει την ακόλουθη μορφή:

method

Χρησιμοποιούνται διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να «χτίσουν» με συνεργατικό τρόπο τις γνώσεις τους στο αντικείμενο μάθησης. Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει τη διαδραστική μάθηση και βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν σε βάθος αυτά που έμαθαν. Εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό της ηλεκτρονικής τάξης μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 Υπευθυνότητες εκπαιδευομένων

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και να συνεισφέρουν με τις γνώσεις που αποκομίζουν στις ομάδες συζητήσεων και στις άλλες δραστηριότητες του μαθήματος.

 Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά - Αρχεία

Η βαθμολογία στο μάθημα είναι προαιρετική. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος. Το πιστοποιητικό αυτό παρέχεται έπειτα από αίτημα των εκπαιδευόμενων κι εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις του μαθήματος σε χρόνο παρακολούθησης και ολοκληρωμένες δραστηριότητες.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» τα ηλεκτρονικά αρχεία του μαθήματος για χρήση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

 Υπεύθυνοι υποστήριξης & αξιολόγησης

Υπεύθυνοι για την υποστήριξη & αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε αυτό το μάθημα είναι στελέχη με ανώτερη μόρφωση κι εμπειρία άνω των 10 ετών στο αντικείμενο της λογιστικής.

 

 Διάρκεια μαθήματος

Τη διάρκεια του μαθήματος (μέση διάρκεια που μπορεί να διαφέρει από μαθητή σε μαθητή) μπορείτε να δείτε στο Πρόγραμμα μαθημάτων. Σε όλους τους εκπαιδευόμενους παρέχονται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί για 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής.

 Κόστος & Εγγραφές

Οι εγγραφές στο μάθημα γίνονται σύμφωνα με όσα περιγράφονται εδώ. Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους φόροι καθώς και το κόστος του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Για να ενημερωθείτε για το κόστος και για να εγγραφείτε στο μάθημα πατήστε:

 

Εγγραφή στο μάθημα

 

Δωρεάν eBook

Εγγραφείτε τώρα και πάρτε δωρεάν το eBook με τίτλο "Ξεκινώντας με τα Βιβλία Β' κατηγορίας".
Ένα δώρο αξίας 7 Ευρώ

Βρίσκεστε εδώ: Προγραμματα Λογιστικα - Οικονομικα Βιβλία Β' κατηγορίας
Άμεση Εξυπηρέτηση